7Sense agritech / Smart Landbruk
Økt avling og mindre svinn med sensorer
7Sense - Made In Horten
7Sense - Made In Horten