7Sense og FNs bærekraftsmål

7Sense jobber målrettet for å integrere FNs bærekraftsmål i både drift og utvikling.

 

FNs bærekraftsmål (SDGene) utgjør stammen i den felles globale arbeidsplanen ofte kalt 2030 agendaen. Denne arbeidsplanen går ut på å integrere miljømessige, sosiale og økonomiske forhold med et spesielt fokus på fattigdom, ulikhet og klima. SDGene består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn. SDGene gjelder for alle land. Det handler ikke lenger om «oss og dem» og hvordan de rike landene i nord kan hjelpe utviklingslandene. Vi har alle et ansvar for å bidra til å nå bærekraftsmålene her hjemme og globalt. Dette legger vi i 7Sense til grunn for vår tilnærming.

Innovasjonshuset 7Sense er et lite, men spisset fagmiljø som utvikler verdensledende teknologi i Vestfold. I tråd med 2030 agendaen kan vi levere lokale løsninger med et globalt nedslagsfelt. Gjennom utvikling og implementering av våre sensorenheter til landbruk adresserer vi flere av SDGene;

  • Mål 2 Utrydde sult, med et spesielt fokus på bærekraftige systemer for matproduksjon og robuste landbruksmetoder (delmål 2.4)

  • Mål 6 Rent vann og gode sanitærforhold, med et spesielt fokus på å sikre bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvann (delmål 6.4)

  • Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, med et spesielt fokus på å øke den økonomiske produktiviteten gjennom teknologisk modernisering og innovasjon (delmål 8.2)

  • Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon med et spesielt fokus på å redusere matsvinn (delmål 12.3).

  • I tillegg vil Mål 17 Samarbeid for å nå målene være avgjørende for å ta ut det fulle potensialet i våre løsninger (se nærmere beskrivelse under markedsbehov), også dette i tråd med FNs intensjoner for 2030 agendaen.