Electronic Coast

7Sense er medlem i Electronic Coast, bransjeforeningen for teknologibedrifter.

Frode Stensaa, CEO i 7Sense Technologies, er representert i styret i Electronic Coast.

Frode Stensaa
CEO 7sense Technologies

Electronic Coast er en uavhengig forening som er forpliktet til arena- og nettverksbygging med sikte på å fremme vekst og innovasjon i elektronikk- og IKT-baserte selskaper i Vestfold. Foreningen "Electronic Coast" ble grunnlagt i juni 2003.

Electronic Coast (EC) har vært en brukerstyrt organisasjon der selskapsmedlemmer har vært i flertall både i hovedstyret og i prosjektgruppene.

Historie

Fra prosjekt til forening "Electronic Coast" er et registrert varemerke!

Frem til juni 2003 var Electronic Coast en brukerstyrt organisasjon der selskapsmedlemmer var i flertall både i hovedstyret og i prosjektgruppene. Organisasjonen hadde 46 medlemmer våren 2003, hvor de fleste var elektronikk- eller IKT-selskaper fra Vestfold fylke.

Aktivitetene var rettet mot økt ekspertise, nettverksbygging og etablering av læringsarenaer. Prosjektets dynamiske karakter var dets kjennetegn. Det var mange entusiaster her som trodde (og fortsatt tror) sterkt på denne spesielle typen nettverk.

Samarbeid gjennom EC har også ført til opprettelsen av følgende:

Oppstarten av MicroTech Innovation AS, et instrument for FoU-basert forretningsutvikling innen mikrosystemteknologi i Vestfold fylke. Høyskolen og flere av medlemsbedriftene er nå medeiere i dette selskapet og er representert i dets styre.

Prosjektnettverket var også utgangspunktet for mange interorganisatoriske fellesforetak som vi verken kan eller bør ha full oversikt over. Eksempler på dette er: selskaper som har blitt hverandres leverandører, selskaper som har samarbeidet om mindre FoU-prosjekter, ansatte fra høyskolen som deltar på forretningsarrangementer, virkelige selskapsstudier som brukes i undervisningen av flere kurs, selskapsdeltakelse i utviklingen av høyskolens ingeniørkurs, studentprosjekter for selskaper osv.

EC-konseptet stammer fra Horten ingeniørhøgskole (HIH) tidlig på 1980-tallet. "Electronic Coast" startet som et REGINN-prosjekt finansiert av den norske statens FoU-fond i 1998. Prosjektperioden ble offisielt avsluttet i 2001. Lenker til PDF-versjoner av noen av "EC-nyhetsbrevene" fra den tiden kan finnes nederst på denne siden (i svart-hvitt). Styret besluttet å forlenge prosjektet i 2002, og anstrengelsene for å fortsette arbeidet med EC innen rammen av en forening ble kronet med suksess i juni 2003.