7Sense og FNs verdensmål

7Sense jobber målrettet for å integrere FNs bærekraftsmål i både drift og utvikling.

 

FN's Verdensmål (SDG'erne) udgør rygraden i den fælles globale arbejdsplan, ofte kaldet 2030-dagsordenen. Denne arbejdsplan sigter mod at integrere miljømæssige, sociale og økonomiske forhold med særligt fokus på fattigdom, ulighed og klima. SDG'erne består af 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en fælles global retning for myndigheder, erhvervsliv og civilsamfund. SDG'erne gælder for alle lande. Det handler ikke længere om "os og dem" og hvordan de rige lande i nord kan hjælpe udviklingslandene. Vi har alle et ansvar for at bidrage til at nå verdensmålene både lokalt og globalt. Dette er grundlaget for vores tilgang hos 7Sense.

Innovationshuset 7Sense er et lille, men specialiseret fagmiljø, der udvikler verdensledende teknologi i Vestfold. I overensstemmelse med 2030-dagsordenen kan vi levere lokale løsninger med global rækkevidde. Gennem udvikling og implementering af vores sensorløsninger til landbruget adresserer vi flere af SDG'erne;

 

  • Mål 2 Udrydde sult, med særligt fokus på bæredygtige fødevaresystemer og robuste landbrugsmetoder (delmål 2.4).

  • Mål 6 Rent vand og gode sanitære forhold, med særligt fokus på at sikre bæredygtig udnyttelse af og adgang til ferskvand (delmål 6.4).

  • Mål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst, med særligt fokus på at øge økonomisk produktivitet gennem teknologisk modernisering og innovation (delmål 8.2).

  • Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion, med særligt fokus på at reducere madspild (delmål 12.3).

  • Desuden vil Mål 17: Partnerskaber for handling være afgørende for at realisere det fulde potentiale i vores løsninger (se nærmere beskrivelse under markedsbehov), også dette i tråd med FN's intentioner for 2030-dagsordenen.