Klima- og miljørapport

7Sense er en sertifisert miljøledelsessystem bedrift gjennom ordningen Miljøfyrtårn

 

MILJØPOLICY
7Sense-selskapene skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø. 7Sense skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

I klima- og miljøarbeidet skal det legges spesielt vekt på følgende temaer:
• Vi skal redusere våre klimagassutslipp til et minimum
• Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten. Vi skal også beskytte arbeidstakers rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø i leverandørkjeden
• Vi skal være en pådriver for en mer sirkulær økonomi

7Sense ble første gang sertifisert 7. november 2019 og deretter resertifisert 7. november 2022.

7SENSE ØNSKER INNSPILL TIL KLIMA- OG MILJØARBEIDET - KLIKK HER!

KLIMA- OG MILJØRAPPORT

Klikk på lenkene nedenfor for å se selskapets klima- og miljørapport for hvert enkelt år.

Klima- og miljørapport 2022

Klima- og miljørapport 2021

Klima- og miljørapport 2020

Klima- og miljørapport 2019

Klima- og miljørapport 2018