Nytt forskningsprosjekt: skal måle tilstand i trevirke

Published: 06.11.2018

Med innvilget støtte fra Oslofjordfondet, skal 7Sense forske frem en ny sensor for måling av fukt i trevirke

Norge er et foregangsland hva gjelder bruk av trevirke som byggemateriale. Vi har historiske bygninger som skal ivaretas og overvåkes, og vi har nye verdensledende bygg som settes opp. Det er viktig at vi tar vare på fortrinnet som kompetanse om trebygg og tilgang på kvalitetsvirke gir oss.

7Sense, Mycoteam, Splitkon og Treteknisk Insttutt har satt seg fore å utvikle en metode og et produkt som vil gi det norske trebyggeriet et stort fortrinn, og gjennom dette gjøre norske trevareleverandører og norsk byggebransje enda mer attraktiv for både kunder og ansatte.

Prosjektets overordnede mål er å utvikle en mulighet for trådløst overført informasjon om tilstanden til bygg og byggematerialer, primært i trevirke og trebaserte materialer. Det skal utvikles sensorer som skal gi informasjon om materialers og bygningers beskaffenhet, i første rekke temperatur og fuktighet (både materialets fuktighet og relativ luftfuktighet).

Måledataene skal leveres trådløst og kunne leses av i sanntid. I prosjektet skal det forskes på sammenhenger mellom materialfukt, luftfukt, temperatur og hvilke metoder som best egner seg til å måle og kvalitetssikre. Pilotversjonen skal prøves ut på laboratorium og i et bygningsprosjekt i KL-tre.

 

På bildet ovenfor ser vi prosjektdeltakerne f.v.: Max J. Tangen, 7Sense Products, Mari S. Astigard, Mycoteam, Frode Stensaa, 7Sense Technologies, Kristine Nore, Splitkon og Niels Christian Thurmann-Nielsen, Mycoteam