Forskningsprosjekt: Pottifrisk

Pottifrisk - et forskningsprogram om forbedret kvalitet på potetfrøknoller gjennom bedre metoder for sykdomskontroll. 7Sense deltok i studien ved å overvåke temperatur og relativ luftfuktighet med våre lagringssensorer. I tillegg bidro vi med arbeidskraft til dataanalyse, praktiske installasjonsoppgaver og finansiering.

Poteter er den viktigste matkulturen med hensyn til førstehåndsverdi i Norge. Sykdommer er en betydelig begrensning i potetproduksjonen, noe som fører til en betydelig reduksjon i avling og kvalitet. Forurenset potetfrø er den viktigste kilden til smittestoff for mange potetsykdommer. Det er spesielt utfordrende at mange av de viktigste patogenene kan være vanskelige å oppdage, da de fører til symptomfrie (latente) infeksjoner. Det er et stort kunnskapsbehov for hvordan man skal oppdage og kontrollere alle potetsykdommer.

Et første skritt mot styring av plantesykdommer er passende identifikasjons- og oppdagelsesmetoder. Derfor er et av hovedmålene med prosjektet å utvikle / implementere DNA-baserte metoder for rask og sensitiv oppdagelse og kvantifisering av latent infeksjon av bakterier og sopp i potetfrøknoller. Vi vil spesielt fokusere vårt arbeid på bakterielle råtesykdommer, sen blæresykdom, koldbrann og hudblemmesykdommer som sølvsprøyt, hudflekk og svart prikk. De valgte patogenene, valgt i samarbeid med norsk potetindustri, er de som for øyeblikket forårsaker mest skade på norsk potetproduksjon. Utviklingen og implementeringen av metoder for å kvantifisere infeksjon i knollene vil også gi oss et kraftig verktøy for studier av epidemiologien av disse sykdommene. I tillegg vil metodene bli brukt for å teste effekten av potensielle kontrolltiltak og regime for bruk av disse, samt forskjellige dyrkings- og lagringsstrategier, der 7Sense deltok i det siste.

Prosjektet vil bli organisert av Bioforsk og Norsk Landbruksforvaltning med vitenskapelig støtte fra ledende internasjonale forskere på området og er økonomisk støttet av en stor del av selskapene i potetindustrien. Prosjektet har som mål å bygge kunnskap om de viktigste potetsykdommene og metoder for å kontrollere dem. Dette vil hjelpe norsk potetproduksjon å svare på betydelige utfordringer knyttet til økt import og en svakere produksjonsøkonomi.

Finansieringskilde: Norsk forskningsråd

Forskningsperiode: 01.03.2015 - 28.02.2019