ICEBREAKER - et forskningsprogram for å redusere den agronomiske og økonomiske påvirkningen av isskader på golfbaner og andre gressletter. Med spesialdesignede sensorer, installasjon og naturalytelser, bidrar 7Sense til initiativet.

" />

Forskningsprosjekt: Icebreaker

ICEBREAKER - et forskningsprogram for å redusere den agronomiske og økonomiske påvirkningen av isskader på golfbaner og andre gressletter. Med spesialdesignede sensorer, installasjon og naturalytelser, bidrar 7Sense til initiativet.

Vinterskader forårsaket av is innkapsling (IE), smeltevann og påfølgende problemer med etablering er et tilbakevendende problem på nordiske golfbaner.

Dette prosjektet vil forberede gressplenforvaltere for ustabile vintre gjennom forbedrede strategier for vinterforvaltning og etablering om våren. Prosjektet består av 6 arbeidspakker: (1) Utvikling av en laboratoriemetode for å skjerme gressplensorter for LDIE50 (Dødelig varighet av IE for 50% av plantene), (2 og 3) Feltforsøk der trådløse temperatur- og CO2/O2-sensorer og/eller ugjennomtrengelige plastark installeres før isdannelse, og snø og is fjernes til ulike tider i løpet av vinteren; (4) Lab- og feltforsøk med fokus på risikoen for dannelse av reaktive oksygenarter etter is-smelting/fjerning; (5) Felt- og lab-forsøk med fokus på identifisering og utryddelse av giftstoffer dannet under isen; og (6) feltforsøk som tester bentgressorter, frøbehandlinger og såmaskiner for raskere etablering etter vinterskader.

7Sense deltar i arbeidspakkene 2, 3, 4 og 5. Vi har spesiallagde sensorer for dette formålet som passer inn i golfgresset og detekterer CO2, O2, relativ fuktighet og temperatur, både over og under overflaten.

Forskningsperiode: 01.01.2020 - 31.12.2023

Prosjektbilder:

Field trials at research station
Feltforsøk ved forskningssenter (NIBIO Apelsvoll)