Innspill til klima- og miljøarbeidet

7Sense ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

7Sense skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til 7Sense i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet
Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

7Sense-selskapene skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø. 7Sense skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet. 

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål og tiltak

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)

 Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn,

Vennlig hilsen
7Sense Group