Klimat- och miljörapport

7Sense är ett certifierat Miljöfyrtårnsföretag.

Eco-Lighthouse är Norges mest använda certifieringssystem för företag som vill dokumentera sina miljöinsatser och visa socialt ansvarstagande.
Eco-Lighthouse-företag arbetar för att uppfylla krav och genomföra miljöåtgärder på ett systematiskt och löpande sätt för att skapa mer miljövänliga verksamheter och säkrare arbetsmiljöer.

Stiftelsen Eco-Lighthouse har utarbetat branschspecifika krav för olika branscher. Företag certifieras efter oberoende bedömning och måste genomgå en återcertifieringsprocess vart tredje år. De måste också lämna årliga miljörapporter. Eco-Lighthouse-certifieringssystemet har godkänts av de norska upphandlingsmyndigheterna.

7Sense blev certifierat den 7 november 2019 och framgångsrikt återcertifierat den 7 november 2022.

EU-godkännande
Eco-Lighthouse Foundation är det första nationella certifieringssystemet i Europa som erkänts av Europeiska kommissionen. Godkännandet verifierar att systemet håller samma standard och kvalitet som internationella miljömärkningssystem (EMAS och ISO 14001).

Följ nedan länkar för 7Sense årliga klimat- och miljörapporter:

2022 climate and envorinmental report

2021 climate and environmental report

2020 climate and environmental report

2019 climate and environmental report

2018 climate and environmental report