7Sense stärker partnerskapet med Linnes Gård

Published: 01.07.2024

7Sense har förstärkt sitt samarbete med Linnes Gård genom att avsevärt utöka sin sensorteknologi på gården.

Horten, 1 juli 2024 – 7Sense har förstärkt sitt samarbete med Linnes Gård genom att avsevärt utöka sin sensorteknologi på gården. Med en ökning från 2 till 14 bevattningssensorer har Linnes Gård nu positionerat sig som den främsta användaren av 7Sense's sensorslösningar i Norge. Denna expansion slutfördes nyligen när 7Sense's säljare Kasper levererade 12 nya sensorer till gården.

Linnes Gård, känt för sin mångsidiga produktion av grönsaker och ätbara blommor, har visat stort förtroende för 7Sense's teknologi för att optimera sin jordbruksdrift. Gården har redan en rad sensorer som övervakar både kylare och växthus, samt flera väderstationer med jordsonder.

Enligt Linnes Gård spelar sensorerna en avgörande roll inom två viktiga områden:

  • De förenklar processen att dokumentera den senaste bevattningen före skörd, vilket är ett krav från norska livsmedelsmyndigheter för att säkerställa kvalitet och spårbarhet.
  • De fungerar som ett varningssystem för oförutsedda händelser, vilket ger gården möjlighet att snabbt reagera på potentiella hot mot grödorna.

Denna investering i teknologi understryker Linnes Gårds engagemang för innovation och effektivisering inom jordbruket, med målet att förbättra både produktivitet och lönsamhet.