SmarteSkispor

Først i Norge med SmarteSkispor - løypeinfo i sanntid!

I et pilotprosjekt sammen med innovative Drammen Kommune og med NB-IoT fra Telenor, har vi i 7Sense utviklet og utplassert sensorer i skiløypa. Skifolket i Drammen får nå full kontroll på snødybde, snøtemperatur, lufttemperatur og fuktighet, i tillegg til løypepreparering.

Sensorene i Konnerudtraseen kan følges live her: http://drammenkommune.maps.arcgis.com/…/webappv…/index.html…

 

 

 

Ønsker å være i forkant

Drammen er blant de første i verden som tester ut kommunikasjonsteknologien Narrowband IoT i samarbeid med Telenor og 7Sense.

 Sensorteknologi er forholdsvis nytt og kommer til å bli brukt på stadig nye områder, og Drammen ønsker å være i forkant, uttaler byens ordfører Tore Opdal Hansen i en artikkel på kommunens hjemmesider.

 Når det gjelder måling av snøforhold er Konnerud et naturlig teststed, og Drammen er den første kommunen i Norge som tilbyr løypeinformasjon i sanntid på denne måten. I tillegg til data fra sensorteknologi ligger det også store muligheter i å gjøre data som kommunen forvalter bedre tilgjengelig. Dette gir et godt grunnlag for å forbedre kommunale tjenester, men også for forretningsmuligheter og næringsvekst i byen vår, sier rådgiver i digitaliseringsstaben, Tove Helene Vatne.