Få kontroll på vanningsvognen

EN LITEN REVOLUSJON FOR NORSKE BØNDER

Problemet er kjent; du vet ikke sikkert om spredevbognen er tilbake på plass eller om den har stoppet. Det blir derfor mange unødvendige og tidkrevende turer ut til jordene for å sjekke. I verste fall har en kopling løsnet og det pøses ut vann

Våren 2017 kom en liten revolusjon på markedet som gjør vanningen tryggere; vi lanserte og leverte en sensorenhet du kan kople til din eksisterende vanningsvogn. 

Den nye sensoren innebærer ikke bare tryggere vanning, men også at du får tid til andre oppgaver - eller bare slappe litt mer av

 

Produktinfo

Produktet er en vanntett sensor-enhet som kan plasseres på spredevogn eller tilførselsrør og rørgater. Den har GPS, som både gir posisjon og varsler passering av valgte punkter. Den varsler også dersom spredevognen skulle stå stille under vanning. I tillegg er den en meterteller, som er nyttig ved uttrekk av slangen.

Den har en følsom vibrasjonssensor, som fanger opp om det strømmer vann i rørene og varsler dersom vannstrømmen (eller trykket) blir borte. I aktiv vanningsmodus vil sensoren overvåke vibrasjonene kontinuerlig, og bortfall av trykk vil varsles på SMS umiddelbart.

Produktet har også en tilt-sensor, som varsler om spredevognen skulle velte.

På denne måten kan man få rask beskjed om noe skulle gå galt under vanning, slik at man kan begrense eventuelt skadeomfang.

 

Sensoren monteres enkelt, og kan like enkelt flyttes fra vogn til vogn. Den er utviklet og produsert av oss i Norge (kortreist elektronikk!).

 

Bilder fra Irrigation sensor i felt sommeren 2017: