Prøv vår leasingkalkulator!

 • 0% startleie

 • Etableringsgebyr: kr. 0,-

 • Termingebyr: kr. 0,-

 • Forklaring til Pakkeløsninger AgriMon i kalkulatoren:

  • AgriMon Small:

   1 basestasjon + 2 sensorer

  • AgriMon Medium:

   1 basestasjon + 5 sensorer

  • AgriMon Large:

   1 basestasjon + 10 sensorer

 • Betingelser:

  Leasing gir bruksrett på utstyret i leieperioden. Det gir også rett til videre leie til en pris på 1/12 av månedlig beløp. Alternativt kan leietaker anmode om utkjøp av utstyret ved endt leieperiode. Hele leiesummen utgiftsføres i sin helhet i regnskapet. Utstyret leasingfinansieres eks mva (man slipper å betale rente på mva), og leien faktureres pluss mva. Dette er spesielt gunstig for gårdbrukere som ofte bare har årlig mva-oppgjør. 7Sense Products har produktansvaret ved garanti og reklamasjonssaker. Leietaker har ansvar for utstyret ved tap/skade. Abonnementspris knyttet til AgriMon brukerportal er ikke inkludert i leasingavtalen og vil faktureres direkte fra 7Sense Products.