Inneklima

Inneklima

Vår godt utprøvde overvåkingsplattform er nå utvidet til å bli et komplett system for kartlegging og varsling av inneklima. Med oppdatering hver time får eiendomsforvaltere et presist verktøy til å for eksempel avdekke tidlig fremvekst av uønskede gasser eller dokumentere at inneklimaet er godt.

Våre sensorer kan avdekke tidlig fremvekst av sopp og rate, vi måler radonverdier når det er mennesker i bygget og vi dokumenterer det hele i vår brukervennlige portal.

7Sense sine trådløse sensorer for inneklima har god rekkevidde og måler:

  • Temperatur
  • Relativ luftfuktighet
  • CO2
  • VOC
  • Radon

Referanser

  • Horten Kommune